Kontakt    
Profil     
Služby   

Úvodná stránka  

   

Predaj

Domy (7)
Byty (1)
Pozemky (7)
Nebyt. priest. (0)

 

Prenájom

Domy (2)
Byty (4)
Pozemky (0)
Nebyt. priest. (2)
 

Hľadáme

Domy (0)
Byty (5)
Pozemky (2)
Nebyt. priest. (0)
 


Všetky práva vyhradené
Ing. Magdaléna Sulanová
MARKETING SERVIS
© 2004

www desing
RoskaSoft


K o n t a k t


ING. MAGDALÉNA SULANOVÁ – MARKETING SERVIS

Divízia: M S – REALITY

Grösslingova 6, 811 09 Bratislava 1, tel./fax 52921361, 0903 431518
e-mail: realityms@realityms.com